Brief huurindexering: voorbeeld, verplichte informatie en alternatief

Brief huurindexering: voorbeeld, verplichte informatie en alternatief

Het woord indexering zorgt bij veel mensen voor gemengde gevoelens. Aan de ene kant wordt je loon verhoogd, maar aan de andere kant wordt de levenskost hoger. Als verhuurder is het daarom slim om de huur te indexeren, zodat je vastgoed blijft renderen. De communicatie van de huurindexering is minstens even belangrijk als de berekening.

Brief huurindexatie: wat moet erin staan?

Wanneer je de brief voor de huurindexering opmaakt, zijn er enkele verplichte onderdelen:

Het laatste onderdeel moet je niet altijd vermelden in de communicatie. Dat is alleen van toepassing wanneer je niet tijdig over de indexering hebt gecommuniceerd. Er zit namelijk terugwerkende kracht op huurindexatie, die tot drie maanden terug kan gaan. Als de huur op 1 mei geïndexeerd kon worden en je dit pas op 15 juni laat weten, dan kan je de dus het verhoogde bedrag van de afgelopen twee maanden terug vorderen.

Lees hier meer over de berekening van de huurindexering in België.

Voorbeeld brief huurindexering

We hebben hieronder een voorbeeld brief voor de huurindexatie uitgewerkt. De tekst die schuingedrukt staat, moet je zelf nog aanpassen aan het betrokken huurcontract.

Datum: 22/05/2022

Onderwerp: “Indexering huur appartement Hoogstraat

Beste,

Met deze brief stel ik je op de hoogte dat de huurprijs van het appartement in de Hoogstraat met als adres Hoogstraat 1, 2000 Antwerpen geïndexeerd zal worden volgens de voorwaarden in onze huurovereenkomst. Dit gebeurt op basis van de actuele gezondheidsindex en met de volgende formule:

Basishuurprijs x nieuwe index (=gezondheidsindex) / aanvangsindex huurcontract

Voor jouw huurcontract geeft dat deze berekening:

€ 750 x 120,25 / 110,99 = € 812,57

Vanaf 01/06/2022 zal de huur daarom € 812,57 bedragen. Gelieve dit over te maken op het rekeningnummer BE00 1234 5678 9012 op naam van Immo Immo.

[indien laattijdig schrijven over de indexering onderstaande alinea toevoegen]

Aansluitend vraag ik je de verhoogde huurprijs van de voorbije maand recht te zetten vanwege mijn laattijdige communicatie. Dit komt neer op € 62,57. Je mag die afzonderlijk storten of samen met de eerstvolgende huur.

Met vriendelijke groeten,
Peter Peeters

Huurindexering via e-mail: een geldig alternatief?

Het is daarnaast mogelijk om de huurder(s) via e-mail in te lichten over de indexering. De Belgische wet zegt namelijk dat communicatie over de huurindexatie schriftelijk moet gebeuren. Je bent dus niet verplicht om een brief met de post sturen. Bovenstaande kan dus prima gebruikt worden als voorbeeld e-mail voor de huurindexatie. Je bent in dat geval ook niet verplicht om de datum te vermelden, aangezien elke e-mail automatisch een datum krijgt.

We raden wel aan om de verzonden mail goed te bewaren. Als de huurders zouden beweren dat de mail nooit is aangekomen, omdat ze de verhoogde huur niet willen betalen, kan jij aantonen dat de mail wel verstuurd is naar de e-mailadressen die zij in het huurcontract hebben genoteerd.

Automatisch huurindexering berekenen en communiceren

Wil je de indexering van de huur automatisch berekenen zodat je er geen tijd aan verliest? Dan kan SNDQ je daarbij helpen. Door eenmalig alle info van het huurcontract in te geven, kan onze software de indexering voor jou berekenen. Je kan daarnaast instellen dat de huur automatisch elk jaar geïndexeerd moet worden. Ook de communicatie naar de huurder wordt volledig automatisch georganiseerd, zodat jij nooit meer geld misloopt door een vergetelheid. 

Klinkt dat interessant? Bekijk dan zeker de andere functies van SNDQ en neem contact op voor meer informatie.

SNDQ is het cloudplatform voor particuliere en professionele verhuurders, rentmeesters en syndici.

Apple app store badge
Google play store badge