Is een syndicus verplicht?

Is een syndicus verplicht?

Het woord syndicus doet bij iedereen wel een belletje rinkelen. Bij de ene rinkelt dat al luider dan bij de ander. Wij leggen alles uit dat je moet weten over deze persoon.

Als je bij deze blog terecht bent gekomen, dan kan dat een paar redenen hebben. Misschien heb je een slechte syndicus en wil je die zo snel mogelijk buiten werken? Misschien heb je geen syndicus en wil je weten in welke mate dat een probleem is? Of misschien ben je op zoek naar algemene informatie over de syndicus? Wat de reden ook mag zijn, wij bezorgen je de info die je zoekt.

De syndicus: definitie

Wanneer we het in België over “de syndicus” hebben, dan bedoelen we in feite de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De definitie van syndicus maakt al het een en ander duidelijk: “Een syndicus is in het Belgisch recht het uitvoerend orgaan (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van de Vereniging van Mede-eigenaars dat instaat voor de dagelijkse realisatie van het bestuur van de mede-eigendom. Meer specifiek is de syndicus belast met het opvolgen van het onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke delen van een bebouwd onroerend goed.”

Kortom, een syndicus zorgt er dus voor dat het appartementsgebouw in goede staat blijft verkeren en dat alles naar wens is van de bewoners.

Wanneer is een syndicus verplicht?

Een syndicus is een wettelijke vereiste voor elke mede-eigendom (appartementsgebouw) in België. Het maakt niet uit hoe groot of klein het gebouw is. Van zodra er meerdere panden met verschillende eigenaars zijn, is dit een mede-eigendom en moet er een syndicus zijn. 

Er bestaat echter een uitzondering op deze regel. Zo wordt er soms in de statuten aangegeven dat het gebouw niet aan de wettelijke bepalingen van een mede-eigendom moet voldoen, omdat “de aard van het onroerend goed dit rechtvaardigt”. In mensentaal wil dat zeggen dat een kleine mede-eigendom, zoals een gebouw met twee appartementen zonder lift of tuin, soms geen syndicus moet hebben. 

Als een mede-eigenaar op een bepaald moment toch een syndicus wil, dan moet deze zaak passeren bij de vrederechter, omdat er op dat moment geen rechtspersoon is binnen het gebouw. Dit is tot slot de procedure die gevolgd moet worden wanneer een mede-eigendom geen syndicus (meer) heeft.

Is een syndicus verplicht wanneer alle panden van één eigenaar zijn?

Zoals we hierboven al kort vermeldden, is een syndicus verplicht bij meerdere panden met meerdere eigenaars. Wanneer alle panden in een mede-eigendom van dezelfde eigenaar zijn, dan is er geen syndicus nodig. In dit geval zal de eigenaar wellicht niet zelf alle panden bewonen, maar ze verhuren. Het beheer van de gemeenschappelijke delen is hier dan ook volledig de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als die het beheer niet zelf wil uitvoeren, dan moet er geen syndicus aangesteld worden, maar een rentmeester.

Als deze eigenaar beslist om één of meerdere panden te verkopen, dan is er wel een syndicus nodig. 

Kan je een syndicus ontslaan?

Het korte antwoord: dat kan. Zoals je misschien vermoedde, moet je dan wel een nieuwe syndicus hebben die de oude meteen kan opvolgen. De procedure om een syndicus te ontslaan is relatief eenvoudig. Je moet dit laten noteren als agendapunt voor de algemene vergadering en vervolgens een stemming doen met alle mede-eigenaars. Vervolgens kan die opgevolgd worden door een nieuwe professionele of vrijwillige syndicus.

Kan je zelf syndicus worden?

Ook hier het korte antwoord: dat kan. Iedereen die deel uitmaakt van de vereniging van mede-eigenaars kan zich verkiesbaar stellen als vrijwillige syndicus. Als er garageboxen in de parkeergarage van het gebouw zijn, dan is het zelfs mogelijk dat een eigenaar van deze boxen vrijwillige syndicus wordt zonder een appartement te bezitten. In deze blog kan je meer lezen over hoe je vrijwillige syndicus kan worden en wat je daarvoor moet kunnen.

Zowel de professionele als vrijwillige syndicus heeft baat bij goede software om hun taken tot een goed einde te brengen. Probeer SNDQ 14 dagen gratis en ontdek de voordelen.

SNDQ is het cloudplatform voor particuliere en professionele verhuurders, rentmeesters en syndici.

Apple app store badge
Google play store badge